Mål: Ö 3091-03

NJA 2007 s. 695

Prejudikat

Fråga om rätt till intrångsersättning vid upplåtelse av ledningsrätt för optokablar inom utrymme för befintliga kraftledningar.