Mål: Ö 1803-07

Prejudikat

Fråga i mål om kvarstad huruvida det skäligen kan befaras att svaranden undandrar sig att betala skulden.