Mål: Ö 1803-07

NJA 2007 s. 690

Prejudikat

Fråga i mål om kvarstad huruvida det skäligen kan befaras att svaranden undandrar sig att betala skulden.