Mål: Ö 2668-07

NJA 2007 s. 650

Prejudikat

Fråga om tidigare brottslighet utgjort skäl att avvisa en person som rättegångsombud på grund av bristande redbarhet.