Mål: B 259-07

NJA 2007 s. 547

Prejudikat

Fråga om avvisande av bevisning som i brottmål åberopats av den tilltalade i syfte främst att belysa målsägandens bristande trovärdighet.