Mål: Ö 2257-05

NJA 2007 s. 513

Prejudikat

Fråga om rätten till ersättning för skada enligt 7 kap 25 § bostadsrättslagen (1991:614) innebär att en bostadsrättsförening är berättigad att av försäljningssumman erhålla betalning för ombudskostnader i ärende hos kronofogde­myndigheten om tvångsförsäljning.