Mål: Ö 1604-05

NJA 2007 s. 479

Prejudikat

Rättshjälp har beviljats svaranden i ett mål om skadestånd på grund av förtal. 8 § rättshjälpslagen (1996:1619).