Mål: Ö 2852-06

NJA 2007 s. 471

Prejudikat

Fråga huruvida rätten skall ta hänsyn till personförslag av en enskild borgenär när förvaltare i konkurs skall utses.