Mål: Ö 4263-06

NJA 2007 s. 455

Prejudikat

Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. (Jfr NJA 1991 s. 597.)
(Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok)