Mål: Ö 2180-07

NJA 2007 s. 345

Prejudikat

Tillgrepp av registreringsskylt till bil har ansetts inte utgöra stöld.