Mål: Ö 4610-06

NJA 2007 s. 272

Prejudikat

Tillräckliga förutsättningar för besöksförbud har ansetts inte föreligga i ett fall där ansökningen grundats på påståenden om brott och gjorts under en pågående vårdnadstvist.