Mål: T 228-07

NJA 2007 s. 382

Prejudikat

Rättshjälp har beviljats för process i tredje instans, sedan beloppet i befintlig rättsskyddsförsäkring förbrukats.