Mål: Ö 430-07

NJA 2007 s. 168

Prejudikat

Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.