Mål: Ö 3049-04

NJA 2007 s. 108

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § första stycket RB avseende försäkringsersättning.