Mål: Ö 3376-05

NJA 2007 s. 75

Prejudikat

Fråga om en tilltalad som var i behov av tolk blivit behörigen kallad till huvudförhandling.