Mål: B 1891-08, B 2209-08

NJA 2008 s. 1096

Prejudikat

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? Även fråga om en gärning bedömd som sexuellt övergrepp mot barn är att anse som grovt brott (I och II).