Mål: B 3372-08

NJA 2008 s. 1060

Prejudikat

Framkallande av fara för annan?