Mål: B 104-08

NJA 2008 s. 900

Prejudikat

En person har i ett varuhus tillgripit varor till ringa värde och med våld satt sig till motvärn när en butikskontrollant ingripit. Med hänsyn till våldets omfattning har handlandet bedömts som rån och inte annat brott som handlandet innefattat. Även fråga om tillämpning av straffmätnings­bestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 8 BrB.