Mål: B 509-08

NJA 2008 s. 626

Prejudikat

Ungdomstjänst har inte ansetts vara en alltför ingripande påföljd för en person som vid 15 års ålder gjort sig skyldig till misshandel av en yngre pojke.