Mål: B 5251-06

NJA 2008 s. 503

Prejudikat

Påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ansetts kunna ådömas en person med hemvist i Danmark.