Mål: B 1793-07, B 3954-07

NJA 2008 s. 482 (I och II)

Prejudikat


Våldtäkt eller sexuellt tvång? (I och II) Även fråga om en gärning bedömd som våldtäkt är att anse som mindre grov (I) och om en gärning bedömd som sexuellt tvång är att anse som grovt brott (II).