Mål: B 406-06

Prejudikat

Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.