Mål: B 406-06

NJA 2008 s. 376

Prejudikat

Jaktbrott? Tillämpning av straffrättens legalitetsprincip.