Mål: B 5172-06

NJA 2008 s. 423

Prejudikat

Fråga om mordbrand är att bedöma enligt första eller andra stycket i 13 kap. 1 § brottsbalken.