Mål: B 455-07

NJA 2008 s. 292

Prejudikat

Frågor vid åtal för insiderbrott om innebörden av begreppet insiderinformation samt om brottsrubricering och påföljdsval.