Mål: T 2038-07, T 2443-07

"Löneökningen" (I) NJA 2008 s. 1217

Prejudikat

Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen I och II.