Mål: T 2038-07, T 2443-07

Prejudikat

Förutsättningar för rätt till omprövning av skadeståndslivränta enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen I och II.