Mål: T 4998-06

Prejudikat

Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke.