Mål: T 4998-06

NJA 2008 s. 1082

Prejudikat

Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke.