Mål: T 390-08

NJA 2008 s. 990

Prejudikat

Förvaltningsdomstol har med stöd av 2 kap. 3 § skollagen (1985.110) upphävt en kommuns beslut att tillsätta en person utan erforderlig utbildning på en lärartjänst. Tjänsten hade samtidigt sökts av en person med erforderlig utbildning. Fråga om kommunen är skyldig att ersätta den behöriga sökanden för förmögenhetsskada som hon drabbats av därför att kommunen inte anställde henne.