Mål: T 2224-07

NJA 2008 s. 915

Prejudikat

Fyra personer har diskriminerats genom att inte beredas tillträde till en restaurang. Fråga om betydelsen av att restaurangen besöktes för att undersöka om diskriminering förekom.