Mål: T 2684-07

"Samägandet i Oxhalsö” NJA 2008 s. 826

Prejudikat

En sambo har för båda sambornas gemensamma bruk förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. Föreligger s.k. dold samäganderätt?