Mål: T 2113-06

"Petrobart" NJA 2008 s. 406

Prejudikat

I överensstämmelse med påståendedoktrinen har det ansetts att en skiljenämnd till grund för prövningen av sin behörighet skall lägga de rättsfakta som skiljekäranden åberopat utan att pröva dem materiellt.