Mål: T 2066-07

NJA 2008 s. 353

Prejudikat

Verksam ändring av testamente?