Mål: T 4786-05

NJA 2008 s. 55

Prejudikat

Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet.