Mål: T 4786-05

Prejudikat

Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet.