Mål: T 3123-05

NJA 2008 s. 3

Prejudikat

Fråga om tillstånd för minikraftverk. Vid prövning av den samhällsekonomiska tillåtligheten har intäkter av elcertifikat tillgodoräknats kraftproduktionen.