Mål: Ö 4308-07

NJA 2008 s. 1158

Prejudikat

Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.