Mål: Ö 4497-08

NJA 2008 s. 1113

Prejudikat

Hovrätt till vilken beslut om tvångsförvaltning överklagats har i avsaknad av lagstöd inte ansetts kunna inhibera beslutet.