Mål: Ö 3679-07

NJA 2008 s. 1080

Prejudikat

Rättshjälpsbiträde har ansetts ha rätt till ersättning för arbete med att överklaga avslagsbeslut avseende ersättning för huvudmannens inställelse vid domstolsförhandling.