Mål: Ö 2648-05

NJA 2008 s. 1074

Prejudikat


Fråga i fastighetsbestämningsmål om tillämpning av bestämmelsen om skriftlig överenskommelse i 14 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988).