Mål: Ö 1139-08

”Irish Coral Guy” NJA 2008 s. 1053

Prejudikat

Beviskravet för samäganderätt när någon vill få till stånd en försäljning av lös egendom enligt lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt och motparten invänder att han eller hon är ensam ägare till egendomen.