Mål: Ö 1149-07

NJA 2008 s. 1004

Prejudikat

Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket konkurslagen (1987:672) vid efterutdelning i konkurs.