Mål: Ö 3484-08

NJA 2008 s. 963

Prejudikat

Frågor om tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.