Mål: B 3009-08

Prejudikat

Fråga om en part har rätt att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör i målet.