Mål: B 3009-08

NJA 2008 s. 883

Prejudikat

Fråga om en part har rätt att få ut kopior av bildupptagningar av vittnesförhör i målet.