Mål: Ö 5140-06

NJA 2008 s. 792

Prejudikat

Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.