Mål: Ö 1493-06

NJA 2008 s. 765

Prejudikat

Samfällighetsförening som förvaltar en anläggningssamfällighet har ansetts kunna företräda samfällighetens delägare vid förrättning enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149)