Mål: Ö 1684-08

Prejudikat

Fråga om hinder mot utlämning för politiska brott. 6 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.