Mål: T 3379-06

NJA 2008 s. 560

Prejudikat

Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.