Mål: T 3379-06

Prejudikat

Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.