Mål: Ö 2548-07

NJA 2008 s. 557

Prejudikat

Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om rätt till ersättning av allmänna medel för privat försvarare.