Mål: Ö 3780-06, Ö 4636-06, Ö 5083-06

NJA 2008 s. 510 (I-III)

Prejudikat

Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).