Mål: Ö 298-05

Prejudikat

Tolktaxan - fråga om beräkning av tillägg för obekväm arbetstid.