Mål: Ö 298-05

NJA 2008 s. 373

Prejudikat

Tolktaxan - fråga om beräkning av tillägg för obekväm arbetstid.