Mål: Ö 157-07

Prejudikat

Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.