Mål: Ö 137-07, Ö 139-07

Prejudikat

Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig.