Mål: Ö 137-07, Ö 139-07

NJA 2008 s. 223

Prejudikat

Kraven på offentlig försvarares kostnadsräkning i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig.