Mål: B 466-08

NJA 2008 s. 81

Prejudikat

Fråga om tillämpning av bestämmelsen i 24 kap. 4 § rättegångsbalken om att häktning i vissa fall endast får ske om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas.